top of page

Odbiór popoprawkowy / ponowny odbiór mieszkania  • Spotkaliśmy się na odbiorze mieszkania/ domu od dewelopera, albo wykonaliście odbiór z innym specjalistą (lub sami).

  • Lokal sprawdzony

  • Protokół spisany, wskazaliśmy usterki i czekamy na ich naprawę.

  • Nadchodzi ten dzień w którym deweloper zaprasza nas na odbiór "prousterkowy", "popoprawkowy", ponieważ jak twierdzi wszystkie usterki zostały naprawione.


Co teraz?


Macie dwa wyjścia:


Możecie iść na taki odbiór sami lub ze znajomym/rodziną

Macie protokół, wiecie co było do naprawienia i wiecie jak powinno być to naprawione. Sprawdzacie czy wszystko jest ok i albo odbieracie lokal bez usterek, albo nie zgadzacie się z deweloperem i wskazujecie, że usterki nie zostały naprawione - ma więc naprawić je ponownie. Przy okazji sprawdźcie, czy w trakcie naprawy nie powstały nowe usterki...


Możecie zabrać ze sobą profesjonalistę

Jeżeli usterki były poważniejsze, nie możecie się dogadać z deweloperem, lub po prostu nie chcecie iść sami - możecie zabrać ze sobą "odbieracza".

Taki odbiór jest krótszy niż pierwszy odbiór, ponieważ lokal był już sprawdzany, jednak Inżynier upewni się, czy nie ma nowych usterek, które mogły powstać np. w trakcie naprawiania wcześniej wskazanych....Przede wszystkim jednak sprawdzi to, co było wcześniej wskazane do naprawy.

Upewni się, że wskazane usterki zostały naprawione i że zostały naprawione poprawnie.


Niestety zdarza się, że usterki nie są naprawione, a jedynie "zamaskowane"... albo wręcz miałem sytuacje w których deweloper zapraszał na ponowny odbiór, twierdził, że usterki zostały naprawione a ... nie zostało naprawione nic.

Nie mam pojęcia z czego wynika takie "zachowanie" i co to ma na celu, ale zdarza się... Wtedy wskazujemy usterki ponownie i ponownie czekamy na ich naprawę...niestety.


A co jeśli zauważymy usterkę dopiero po odbiorze?

Jeżeli odbieracie lokal sami i czegoś nie zauważycie (albo odbieracie z profesjonalistą, który czegoś nie zauważy, lub wada wyjdzie po odbiorze) - nie martwcie się.


Pamiętajcie, że obowiązuje 5 letnia rękojmia i w ciągu tych 5 lat możecie zgłaszać usterki i deweloper musi je sprawdzić i naprawić.


Jest to wtedy jednak z oczywistych względów bardziej kłopotliwe, dlatego zawsze radzę, żeby wpisywać do protokołu wszystko, co Was niepokoi już na odbiorze.댓글


bottom of page