top of page

Komórka lokatorska - bardzo podstawowe informacje
Mamy 2 rodzaje komórek lokatorskich:

  • Komórka lokatorska murowana

  • Zabudowa systemowa


Komórka lokatorska murowana


To pomieszczenie gospodarcze, które musi spełniać określone wymagania.


"Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niż 2 m"


"Wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m,"


"Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny być wyposażone w instalacje i urządzenia elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących tych instalacji i urządzeń”Zabudowy systemowe

(boksy rowerowe)


To pomieszczenie gospodarcze, które musi spełniać warunki jak komórka murowana, ale przeznaczona jest do przechowywania rowerów/jednośladów, mają najwięcej ograniczeń dla składowanych w nich przedmiotów, ze względu na przepisy pożarowe.


Niezależnie od tego jak wygląda i nazywa się komórka lokatorska, należy sprawdzić w instrukcji użytkowania co wolno w niej przechowywać, bo w razie pożaru nasze ubezpieczenie może nie pokryć kosztów powstałych szkód w budynku.


Bardzo podstawowe czynności odbiorowe


Komórki są zwykle sprzedawane jako sztuka i jej powierzchnia nie ma znaczenia przy odbiorze, ale warto sprawdzić jakie ma wymiary.


Najważniejszą funkcją jest ich zamykanie, więc sprawdź czy drzwi poprawnie się zamykają, czy klamkozamek działa i czy zabudowa systemowa jest solidnie skręcona.


コメント


bottom of page