top of page

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zaktualizowano: 29 cze 2023


świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane gdy sprzedajemy lub wynajmujemy lokal, albo gdy zakończyliśmy jego budowę.Do czego potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?


1. Do przekazania go nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • wynajęty

2. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub


3. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.


W przypadku gdy sprzedaż lub najem dotyczy całego budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej całego budynku.


Jeśli sprzedaż lub najem dotyczy części budynku lub lokalu, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej tylko tej części, której dotyczy.


Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.


Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 zabudowy, z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe.Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?


 1. Właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu).

 2. Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu).

 3. Osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu).

 4. Inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).
W jakiej formie możemy przekazać/otrzymać świadectwo energetyczne?


W wyniku nowelizacji przepisów od 28 kwietnia 2023 r., świadectwo można otrzymać w formie:

 1. Papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub

 2. Elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.


Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym.

W przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa energetycznego pod karą grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.


Ważność świadectwa


Ważność dokumentu wynosi 10 lat.


ALE Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku, np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku.


Jeżeli wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na własny użytek, czyli nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować, nie ma obowiązku posiadania aktualnego świadectwa, niezależnie od jego wielkości.
Informacje w reklamie lub ogłoszeniu


W przypadku, gdy dla budynku lub jego części zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać od 28 kwietnia 2023 r.:

 1. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną

 2. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową

 3. Jednostkową wielkość emisji CO2
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkówUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneJeżeli potrzebujesz zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej - zapraszam do kontaktu . Szczegóły w linku poniżej:


Comentarios


bottom of page