top of page

Home Factory - Mostostal. Ocena inwestycji deweloperskiej i wrażenia z odbioruHome Factory - Mostostal.


Zapraszam na moją ocenę inwestycji deweloperskiej i wrażenia z odbioru.

Na wstępie zaznaczę, że wpis ma na celu naświetlenie tego, co mnie spotkało na danej inwestycji, nie jest to raport z odbioru technicznego i nie umieszczam tu wszystkich znalezionych usterek. Może się też zdarzyć tak, że w odbieranym przez Was lokalu wskazanych tutaj usterek nie będzie, albo będzie ich więcej lub mniej.


UMOWA I OBSŁUGAUmowa- po zsumowaniu 1 punkt na 2 możliwe

Została podpisana umowa deweloperska, ale za zapisy umowy 0 punktów, ponieważ liczą powierzchnię pod ściankami działowymi do powierzchni użytkowej mieszkania.


Obsługa - 3 punkty na 4 możliwe i 0,5 punktu na 1 możliwy

Obsługa zachowywała się profesjonalnie, nie bagatelizowała usterek, przyjmowała je do naprawy, ale niestety nie naprawiali nic na odbiorze.


Przekazywanie informacji o użytkowaniu - 0,5 punktu - informowali o wielu ważnych kwestiach, ale nieco chaotycznie.


STANDARD DEWELOPERSKI


Powierzchnia pod ściankami działowymi - 0,5 punktu na 2 możliwe

Niestety doliczają powierzchnię pod ściankami działowymi do powierzchni użytkowej mieszkania...


Miejsca postojowe- 1 punkt na 1 możliwy,
Komórka lokatorska - 1 na 1 punkt.

Miejsca postojowe - punkt awansem, ponieważ nie miałem miejsca w garażu na tym odbiorze...podobno spełniają wymagania. Na poprzednim etapie miejsca były wąskie.


Komórka lokatorska - niestety komórki nie widziałem, więc przyznałem punkt awansem.


Opis okien - 0,25 na 1 punkt

Opis w standardzie: "Kolorystyka jak w projekcie"....


Tynki - 0,5 punktu na 1 możliwy i malowanie ścian - 1 na 1 punkt

Tynki - wskazano tylko typ - tynki gipsowe.

Ściany były malowane.


Osprzęt elektryczny - 1 punkt na 1 możliwy

Osprzęt elektryczny był zamontowany.


Instalacje - 0 punktów na 1 możliwy

Instalacje nie były uruchomione.ODBIÓR TECHNICZNYBiuro odbiorowe, czas na odbiór, tabliczka kierunkowa, parking -
4 punkty na 4 możliwe
  • Biuro odbiorowe - było

  • Czas na odbiór - wystarczający

  • Tabliczka kierunkowa do biura odbiorowego/mail z instrukcjami - ok

  • Parking dla Klientów - ok
Zakończenie prac budowlanych i procedur formalnych -
2 punkty na 2 możliwe

Prace budowlane i procedury formalne budowy zakończone.


Lokal przygotowany - 3 punkty na 3 możliwe

Lokal był dobrze przygotowany do odbioru. Okna były umyte, lokal odkurzony, bez pyłu.


Usterki i Wady - odpowiednio 0 na 2 punkty i 1 na 3 punkty

Niestety... usterek było dużo. Dlatego za usterki przyznałem 0 punktów. Niektóre ze wskazanych usterek trzeba będzie zaakceptować. I tu ponownie dla przypomnienia zaznaczę, że wpis ma na celu naświetlenie tego, co mnie spotkało na danej inwestycji, nie jest to raport z odbioru technicznego i nie umieszczam tu wszystkich znalezionych usterek. Może się też zdarzyć tak, że w odbieranym przez Was lokalu wskazanych tutaj usterek nie będzie, albo będzie ich więcej lub mniej.


Kilka przykładowych usterek/wad:

  • lokalizacja pralki w strefie 60 cm od prysznica -niebezpieczeństwo w trakcie użytkowania, wymaga dodatkowych środków ochrony

  • estetyka i uszkodzenia jak: rysy szyb (okien i balustrad), wady fabryczne szyb, uszkodzona uszczelka okna, rysy i otarcia ram okien

  • odchyłka posadzki salonu 8 mm przy dopuszczalnych 5 mm na długości pomieszczenia - normę i zasady oceny wskazałem w poprzednim poście a raczej filmie

  • pomiar powierzchni użytkowej pod murowanymi ścianami działowymi, które zgodnie z powołaną w umowie normą PN-B-9836-1997, są powierzchnią konstrukcji; Oczywiście może być sprzedana nabywcy, ale w powoduje to bałagan w księgach wieczystych...

Chcesz, abym pomógł Ci odebrać mieszkanie?

Zarezerwuj odbiór całkowicie online:Comments


bottom of page