top of page

Czy deweloper może odmówić wydania kluczy po odbiorze?NIE - deweloper nie może odmówić wydania kluczy po odbiorze (mówimy tu o odbiorze właściwym zgodnie z ustawą deweloperską, umówionym po zakończeniu procedur formalnych budowy) .Jak jednak już wiemy - prawo prawem, a życie życiem dlatego od czasu do czasu spotykam się z taką praktyką:


Deweloper nie zgadza się na wpisanie wad/usterek do protokołu i próbuje przekonać nabywcę, że jeżeli usterki zostaną wpisane - nie będzie mógł przekazać kluczy do lokalu.


Nie jest to prawdą. Nabywca może wpisać do protokołu wszystko, co jego zdaniem jest wadą, a deweloper ma obowiązek odnieść się do tego pisemnie. Wpisanie usterek do protokołu nie jest podstawą do odmowy wydania kluczy.


Warto jednak mieć pisemne potwierdzenie od dewelopera, że umawiamy się na odbiór właściwy, a nie na " dzień otwarty".


Po odbiorze wstępnym lub jak niektórzy to nazywają "dniu otwartym", rzeczywiście, zgodnie z ustawą nie otrzymamy kluczy, ale możemy na nim wskazać usterki, które powinny zostać usunięte do czasu odbioru właściwego.

Comments


bottom of page